FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Pretraživanje - Search

Učenički dom - Dora Pejačević

www.skole.hr - Naslovnica


Pretraživanje - Search
više...

Loading

Uputa za ovjeru svjedodžbi duplikata - prijepisa ... ovdje...
Molba za izdavanje duplikata - prijepisa svjedodžbi ... ovdje...
Prijavnica završnog rada ... ovdje...

studeni, 2014.

 

listopad, 2014.

listopad, 2014.

DANA 23.10.2014.ODRŽANA JE 1. SJEDNICA SJEDNICA VIJEĆA UČENIKA.

ZA PREDSJEDNIKA VIJEĆA UČENIKA IZABRAN JE ALAN VIDAKOVIĆ IZ 3.CK

ZA ZAMJENICU PREDSJEDNIKA IZABRANA JE JOSIPA LAMZA IZ 3.C

NATJEČAJ
za radno mjesto

profesora ekonomske grupe predmeta - 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme (zamjena do povratka radnice s dužeg bolovanja, najduže do 31. kolovoza 2015. godine)

Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 86/12 i 94/13) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99)
 Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o pedagoško – psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedya br.4, Zagreb ili na e-mail: ravnatelj@trgovacka-skola.hr
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Posjet 3.Bk zagrebačkoj uspinjači i Saboru RH

Kako se može kvalitetno i korisno odraditi sat razredne zajednice pokazao je 3.bk razred i njihova razrednica prof. Vida Martinko.
Uvodu u ovaj posjet prethodio je kviz znanja 29. 9. na satu razredne zajednice o zagrebačkoj uspinjači pod nazivom „Koliko tko zna“? Na tom iscrpnom i zanimljivom satu saznali smo puno zanimljivih informacija o ovoj „staroj zagrebačkoj dami“, a evo nekih:

- poznata je kao najveća žičana željeznica na svijetu namijenjena javnom prometu
- donja stanica nalazi se na Tomićevoj ulici, nekada zvanoj Bregovita, a gornja na Strossmayerovom šetalištu, podno kule Lotrščak
- nekoć, zbog kvarova na uspinjači, putnici su morali izaći te uspinjaču pogurati, te su je odmila zvali „zapinjača“
- u godini dana pređe 4.000 km , a pruge je duga 66 m, …. i još puno toga su saznali učenici 3. bk kroz kviz znanja o zagrebačkoj uspinjači. Ako želite više saznati, pitajte ih, rado će vam pružiti puno informacija o uspinjači.
Kako bi dojam o uspinjači bio potpuniji posjetili su je 1. 10. 2014.,i ne samo posjetili, vozili se u njoj i ušli u broj od 675 000 putnika, koliko ova dama preveza u jednoj godini.
Taj dan 3.bk s razrednicom, uz posjet uspinjači, posjetio je i Sabor RH. Odlučili su provesti jedan sat sa saborskim zastupnicima i slušati plenarno zasjedanje.
U 10, 00 sati ušli su u Sabor, nakon detaljne kontrole, što je učenike ostavilo u iznenađenju, uz stručno vodstvo, obišli su prostorije Sabora. Poslije su se smjestili na galeriju i prisustvovali plenarnom sjednici. Tom prigodom mogli su vidjeti i upoznati puno poznatih osoba iz političkog života RH.
Svaka pohvala ovom razredu i njihovoj razrednici i, vjerujemo, kako uloženi trud neće biti uzaludan. Možda će netko od naših učenika jednoga dana sjediti u saborskim klupama. Budućnost će pokazati. Bravo!!!

RASPORED PISANIH PROVJERA ZNANJA
– PRVO OBRAZOVNO RAZDOBLJE 2014./2015.

rujan, 2014.

Preuzimanje potvrda o položenim ispitima državne mature

Učenici koji su u jesenskom roku školske godine 2013./2014. položili ispite državne mature s pozitivnim uspjehom, potvrde o položenim ispitima mogu preuzeti u
četvrtak, 25. rujna 2014. u 16:00 sati
od ispitne koordinatorice Vande Maceković u sobi 23 (prizemlje).
Oni učenici koji su ispite položili u ljetnom roku, a do sad još nisu preuzeli svoje potvrde također mogu doći po njih u navedenom terminu.

UPISNICA U SREDNJU ŠKOLU

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj dana 29. kolovoza 2014., pod točkom 6. dnevnog reda, jednoglasno je donijeta

ODLUKA
ZA UPIS UČENIKA U ČETVRTI RAZRED - REDOVNO OBRAZOVANJE - NASTAVAK
OBRAZOVANJA - NASTAVAK OBRAZOVANJA NAKON ZAVRŠETKA
DVOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA
za školsku godinu 2014/2015.

Svi kandidati koji su završili redovno trogodišnje obrazovanje, mogu predati zamolbu za nastavak obrazovanja. Uz zamolbu prilažu se preslike svjedodžbi 1., 2. i 3. razreda završene srednje škole, te presliku svjedodžbe o izradi i obrani završnog rada, preslike domovnice i rodnog lista. Svi kandidati koju su završili redovno dvogodišnje obrazovanje dužni su uz zamolbu priložiti presliku svjedodžbe 1. i 2. razreda, presliku svjedodžbe o dosadašnjoj stečenoj stručnoj spremi, te presliku domovnice i rodnog lista.
Ova mogućnost može se koristiti u roku od godine dana nakon završetka strukovnog programa, uz uvjet polaganja razlikovnih, odnosno dopunskih ispita.
Dokumenti se zaprimaju u sobi 18, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 sati. Zamolbe se primaju od utorka 2. rujna 2014. do utorka 9. rujna 2014. godine. Odluku o nastavku obrazovanja donijet će Nastavničko vijeće na svojoj slijedećoj sjednici. Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Kandidati kojima će biti odobren nastavak obrazovanja, u školu su dužni donijeti originalne dokumente. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti izvješteni pisanim putem.

kolovoz, 2014.

Obrazovanje odraslih

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE
U ŠK. GOD. 2014./2015.

Komercijalisti – ponedjeljak 1. 9. 2014.
u 19 h – soba 61

Prodavači
I razred (II i III samo zaštita na radu)
– ponedjeljak 22. 9. 2014.

II razred – ponedjeljak 29. 9. 2014.

III razred – ponedjeljak 9. 10. 2014.

Voditelj:
Nikša Marinković

 

DRŽAVNA MATURA - JESENSKI ROK 2014.

 

datum

 

dan

 

predmet

trajanje

od

do

29. 8.

petak

sociologija

9:00

10:30

01. 9.

ponedjeljak

hrvatski (A) - oba dijela ispita

9:00

13:15

03. 9.

srijeda

engleski (A) - oba dijela ispita

9:00

12:15

engleski (B) - oba dijela ispita

9:00

10:40

04. 9.

četvrtak

politika i gospodarstvo

14:00

15:30

05. 9.

petak

matematika (B)

9:00

11:30

10. 9.

srijeda

psihologija

9:00

10:20

12. 9.

petak

povijest

9:00

11:00

Ostali predmeti državne mature su ispušteni kao nebitni,
jer se za njih nije prijavio niti jedan učenik naše škole !

POPIS UDŽBENIKA - ŠK. GOD. 2014./2015.

e-pošta

Zakon o ograniČavanju uporabe duhanskih proizvoda. ... viŠe...

Stavkom 2. članka 13. navedenog zakona određeno je da je "pušenje zabranjeno i u prostorima koji se po ovom Zakonu ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i /ili obrazovanja".

Novčane kazne vrlo su visoke pa će inspektor novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna na mjestu izvršenja za prekršaj kazniti fizičku osobu ako puši u javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno, kao i pravnu osobu te odgovornu osobu u pravnoj osobi novčanom kaznom ako ne osigura poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru (30.000,00 do 150.000,00 kuna za pravnu osobu, te 5.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi).

Pozivamo sve učenike i zaposlene da poštuju odredbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda!

 

Prodavač

pročitaj više...                   01.09.09.

Prodavač - poslovi za koje se učenici obrazuju:
posluživanje kupaca, priprema robe za prodaju...


Komercijalist

pročitaj više...                  01.09.09.

Komercijalist- područje rada ("radna mjesta")
na kojima obavlja poslove i radne zadatke: službenik nabave/prodaje, prezentator...

Radni materijal

pročitaj više...                   01.01.10.

Radni materijali - predmetnih nastavnika:
kako osnovati trgovačko društvo...


Radovi učenika

pročitaj više...                   01.01.10.

Radovi učenika - prezentacije učenika:
posjet Zagrebačkom velesajmu, ambalaža...