FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Pretraživanje - Search

 

Učenički dom - Dora Pejačević

www.skole.hr - Naslovnica

 

Pretraživanje - Search
više...

Loading

Uputa za ovjeru svjedodžbi duplikata - prijepisa ... ovdje...
Molba za izdavanje duplikata - prijepisa svjedodžbi ... ovdje...
Prijavnica završnog rada ... ovdje...

 

KNJIŽNICA RADI: 8,30 -13,30

POVRAT UDŽBENIKA:

svaki utorak do 10. 7. 2016.:  9,00  – 12,00 učionica br. 2  (podrum)

lipanj, 2016.

 

RASPORED PODJELE SVJEDODŽBI ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA

P R O D A V A Č E  i  K O M E R C I J A L I S T E    2015./2016.

1. srpnja 2016. u 9:00 i 11:00 sati

1. i 2.  TURNUS

vrijeme

učionica

razred

razrednik

zamjenik razrednika

9:00

39

4.Ak

Vida Martinko

Jasmina Posavec - Tušek

 

11:00

 

 

 

 

39

3.A

Đurđa Dvoraček

Josip Rukelj

36

3.B

Ivo Škrmeta

Luja Mikić

37

3.C

Helena Stopić

Tanja Šilović

38

3.D

Gordana Zelić

Josip Rukelj

35

4.Ak

Ivana Gašpar

Danijela Sekić

54

4.Dk

Vinka Martinec

Zora Marešić

55

4.Ck

Mirjana Pavičić

Gordana Drmić

56

3.E

Mirjana Lazić

Marija Radoš

57

3.F

Tomislava Marinković

Ivo Škrmeta

58

3.G

Branka Uglešić

Vanda Maceković

RASPORED PODJELE SVJEDODŽBI NA KRAJU NASTAVNE GODINE

P R O D A V A Č I  i  K O M E R C I J A L I S T I    2015./2016.

8. srpnja 2016.

1. TURNUS

vrijeme

učionica

razred

razrednik

zamjenik razrednika

 

12:00

35

1.A

Gulin Biserka

Jakić Verica

36

1.B

Uroić Božica

Nikša Marinković

39

2.A

Marija Jandrijević-Puntar

Đurđica Dvoraček

38

2.B

Sandra Manestar

Ivanka Spajić-Jug

37

2.C

Marina Šeneta

Vida Martinko

 

vrijeme

učionica

razred

razrednik

zamjenik razrednika

 

12:00

54

1.Ak

Danijela Sekić

Đurđica Dvoraček

55

2.Ak

Gorana Vidović

Vida Martinko

56

3.Ak

Stjepan Poljak

Vida Martinko

57

3.Bk

Jasmina Posavec-Tušek

Stjepan Poljak

 

 

 

 

 

RASPORED PODJELE SVJEDODŽBI NA KRAJU NASTAVNE GODINE

P R O D A V A Č I  i  K O M E R C I J A L I S T I    2015./2016.

8. srpnja 2016.

2. TURNUS

vrijeme

učionica

razred

razrednik

zamjenik razrednika

 

 

12:20

35

1.C

Mirjana Papuga

Tomislava Marinković

36

1.D

Nikša Marinković

Božica Uroić

37

1.E

Ivana Globan

Mario Adžamić

54

2.D

Ana Špoljarić

Ivo Škrmeta

38

2.E

Vesna Kučera -Terzić

Katica Nakić

 

vrijeme

učionica

razred

razrednik

zamjenik razrednika

 

 

12:20

55

2.F

Gordana Drmić

Mirjana Pavičić

56

1.Bk

Vesna Šišić

Ivica Tonković

39

2.Bk

Ružica Maršić

Vesna Šišić

57

2.Ck

Sanja Kesedžić

Nela Vujević

58

3.Ck

Gabrijela Čorković

Branka Uglešić

RASPORED  OBRANE ZAVRŠNOG RADA NA ZAVRŠNOM ISPITU U LJETNOM ROKU
ŠK. GOD. 2015./2016. -  20. lipnja 2016.

PROGRAM : PRODAVAČ

u 8,00 sati uč. 5 – PRODAJNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. D. Liebl, prof. Ž. Ilijašević, prof. I. Spajić Jug
III A: Behtanić Petra, Golomeić Paula i Primorac Marija

u 8,45 sati uč. 5 – PRODAJNA KOMUNIKACIJA
Povjerenstvo: mentor prof. B. Uroić, prof. Ž. Ilijašević, prof. V. Jakić
III A: Čibarić Marija, Haralović Anamarija i Jeleč Anica

u 9,30 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. Ž. Ilijašević, prof. M. Papuga, prof. T. Šilović
III A: Ćorluka Matea, Lepur Paolo

u 10,00 sati uč. 5 – NABAVNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. B. Gulin, prof. A. Špoljarić, prof. M. Radoš
III A: Dodić Tena, Kožić Lucija, Tošić Lucija

u 10,45 sati uč. 5 – PONAŠANJE POTROŠAČA
Povjerenstvo: mentor prof. V. Maceković, prof. B. Uroić, prof. K. Vilček
III A: Čibarić Antonio

u 11,00 sati uč. 5 – KREATIVNOST U POSLOVANJU
Povjerenstvo: mentor prof. V. Jakić, prof. T. Šilović, prof. B. Uglešić
III A: Hrnjak Lucija, Rajić Monika

u 11,30 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. I. Spajić Jug, prof. B. Gulin, prof. M. Papuga
III A:  Korostilj Iva, Palić Anđelina, Zimaj Sabina

u 12,15 sati uč. 5 – ODNOSI S KUPCIMA
Povjerenstvo: mentor prof. D. Liebl, prof. Ž. Ilijašević, prof. I. Spajić Jug
III A:  Kršić Marija

u 12,30 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. M. Adžamić, prof. B. Uglešić, prof. V. Jakić
III A: Kajgana Jelena, Zečević Martina

u 13,00 sati uč. 5 – PRODAJNA KOMUNIKACIJA
Povjerenstvo: mentor prof. B. Uroić, prof. K. Nakić, prof. V. Jakić
III B: Miniri Antonio, Seferović Lorena, Šoprek – Puljek Gordan

u 13,45 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. Ž. Ilijašević, prof. M. Papuga, prof. T. Šilović
III B: Drašković Fran, Matić Nikola

u 14,15 sati uč. 5 – PONAŠANJE POTROŠAČA
Povjerenstvo: mentor prof. V. Maceković, prof. B. Uroić, prof. K. Vilček
III B: Mandić Ismani Medina

u 14,30 sati uč. 5 – KREATIVNOST U POSLOVANJU
Povjerenstvo: mentor prof. V. Jakić, prof. T. Šilović, prof. B. Uglešić
III B: Mitrović Lenart, Šeleši Mirković Nensi

u 15,00 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Nakić,  prof. I. Spajić Jug, prof. K. Vilček
III B: Gelo Manuela, Kralj Petra

u 15,30 sati uč. 5 – PRODAJNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. D. Liebl, prof. Ž. Ilijašević, prof. I. Spajić Jug
III B: Jozić Marija

u 15,45 sati uč. 5 – EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ
Povjerenstvo: mentor prof. A. Špoljarić, prof. Ž. Ilijašević, prof. K. Nakić
III B: Karatović Mateo

u 16,00 sati uč. 5 – POSLOVANJE PRODAVAONICE
Povjerenstvo: mentor prof. I. Spajić Jug, prof. B. Uglešić, prof. M. Adžamić
III B: Meršnik Domagoj

u 8,00 sati uč. 6 – PRODAJNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. T. Šilović, prof. M. Adžamić, prof. B. Uglešić
III C: Crnić Tin, Žućko Tomislav, Glasnović Antonija

u 8,45 sati uč. 6 – NABAVNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. T. Šilović, prof. M. Adžamić, prof. B. Uglešić
III C: Topolovac Matea

u 9,00 sati uč. 6 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. I. Spajić Jug, prof. K. Vilček, prof. B. Gulin
III C: Franjčević Marija, Martinović Ana, Tolić Helena

u 9,45 sati uč. 6 – POSLOVNA DOKUMENTACIJA
Povjerenstvo: mentor prof. B. Uroić, prof. M. Radoš, prof. V. Jakić
III C: Mašinović Adisa

u 10,00 sati uč. 6 – PRODAJNA KOMUNIKACIJA
Povjerenstvo: mentor prof. B. Uroić, prof. B. Uglešić, prof. D. Liebl
III C: Petešić Nikolina, Radan Dominik, Smok Matea

u 10,45 sati uč. 6 – NABAVNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. T. Šilović, prof. K. Nakić, prof. D. Liebl
III C: Vinčić Valentina

u 11,00 sati uč. 6 – PONAŠANJE POTROŠAČA
Povjerenstvo: mentor prof. V. Maceković, prof. K. Vilček, prof. B. Uroić
III C: Selimović Gabriela

u 11,15 sati uč. 6 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. Ž. Ilijašević, prof. D. Liebl, prof. M. Radoš
III C: Dodić Ana-Marija

u 11,30 sati uč. 6 – NABAVNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. T. Šilović, prof. K. Liebl, prof. M. Radoš
III D: Bokulić Lucija, Burzić Almina, Pravdić Matea

u 12,15 sati uč. 6 – PRODAJNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. T. Šilović, prof. A. Špoljarić, prof. B. Gulin
III D: Darojković Antonija, Palić Antonija, Tomić Kovač Dijana

u 13,00 sati uč. 6 – ODNOSI S KUPCIMA
Povjerenstvo: mentor prof. T. Šilović, prof. A. Špoljarić, prof. B. Gulin
III D: Čučković Deronja Lorena

u 13,15 sati uč. 6 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. Ž. Ilijašević, prof. M. Papuga, prof. B. Gulin
III D: Jurić Sandro, Gučić Josip

u 13,45 sati uč. 6 – PRODAJNA KOMUNIKACIJA
Povjerenstvo: mentor prof. B. Uroić, prof. D. Liebl, prof. M. Radoš
III D: Majer Paula, Malenica Veronika, Princip Ivana, Šarčević Kristina

u 14,45 sati uč. 6 – PONAŠANJE POTROŠAČA
Povjerenstvo: mentor prof. V. Maceković, prof. D. Liebl, prof. M. Radoš
III D: Perok Ana

u 15,30 sati uč. 6 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Nakić, prof. K. Vilček, prof. I. Spajić Jug
III D: Aust Melita, Krezić Klaudija

RASPORED  OBRANE ZAVRŠNOG RADA NA ZAVRŠNOM ISPITU U LJETNOM ROKU
ŠK. GOD. 2015./2016. -  21. lipnja 2016.

PROGRAM : PRODAVAČ

u 12,30 sati uč. 5 – PRODAJNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. M. Radoš, prof. D. Liebl, prof. M. Adžamić
III E: Anđelić Iva

u 12,45 sati uč. 5 – NABAVNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. M. Radoš, prof. A. Špoljarić, prof. T. Šilović
III E: Hukić Zvonimir,  Tomasović Kruno

u 13,15 sati uč. 5 – ODNOSI S KUPCIMA
Povjerenstvo: mentor prof. M. Radoš, prof. A. Špoljarić, prof. T. Šilović
III E: Ivanović Mihaela

u 13,30 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Nakić, prof. B. Gulin, prof. M. Papuga
III E: Biondić Ana, Vavra Tereza

u 14,00 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. A. Špoljarić, prof. B. Gulin, prof. M. Papuga
III E: Čukelj Lea

u 14,15 sati uč. 5 – POSLOVNA DOKUMENTACIJA
Povjerenstvo: mentor prof. B. Uglešić, prof. Ž. Ilijašević, prof. B. Uroić
III E: Dučkić Apolonija

u 14,30 sati uč. 5 – KREATIVNOST U POSLOVANJU
Povjerenstvo: mentor prof. V. Jakić, prof. M. Adžamić, prof. T. Šilović
III E: Šimunec Ana

u 14,45 sati uč. 5 – PRODAJNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Vilček, prof. D. Liebl, prof. M. Adžamić
III F: Bajlović Ante, Baričević Ivan, Berend Martina

u 15,30 sati uč. 5 – NABAVNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Vilček, prof. M. Radoš, prof. Ž. Ilijašević
III F: Čolo Nikola, Kovačević Bruno

u 16,00 sati uč. 5 – ODNOSI S KUPCIMA
Povjerenstvo: mentor prof. K. Vilček, prof. M. Radoš, prof. Ž. Ilijašević
III F: Boltek Petra

u 16,15 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Nakić, prof. B. Gulin, prof. I. Spajić Jug
III F: Ćurić Monika, Franović Mirna Maja

u 16,45 sati uč. 5 – POZNAVNJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. A. Špoljarić, prof. B. Gulin, prof. I. Spajić Jug
III F: Gucić Ivana, Joo Ema

 

RASPORED  OBRANE ZAVRŠNOG RADA NA ZAVRŠNOM ISPITU U LJETNOM ROKU ŠK. GOD.
2015./2016. -  23. lipnja 2016.

PROGRAM : PRODAVAČ

 u 13,00 sati uč. 5 – PRODAJNE KOMUNIKACIJE
Povjerenstvo: mentor prof. B. Uroić, prof. M. Radoš, prof. D. Liebl
III F: Bošnjak Martina, Palić Božidar

u 13,30 sati uč. 5 – KREATIVNOST U POSLOVANJU
Povjerenstvo: mentor prof. V. Jakić, prof. B. Uglešić, prof. T. Šilović
III F: Kajtaz Matea, Martinović Dorotea, Stojčević Tomislav

u 14,15 sati uč. 5 – POSLOVNA DOKUMENTACIJA
Povjerenstvo: mentor prof. B. Uglešić, prof. B. Uroić, prof. M. Papuga
III F: Ćibarić Bernarda

u 14,30 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. M. Papuga, prof. K. Nakić, prof. M. Adžamić
III F: Brkan Nives

u 14,45 sati uč. 5 – NABAVNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Vilček, prof. B. Gulin, prof. T. Šilović
III G: Ferataj Gentiana

u 15,00 sati uč. 5 – PRODAJNO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Vilček, prof. M. Radoš, prof. D. Liebl
III G: Sambol Adam, Tudović Claudia

u 15,30 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. A. Špoljarić, prof. M. Papuga, prof. M. Adžamić
III G: Ekić Mirela, Jurakić Petra

u 16,00 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. Ž. Ilijašević, prof. M. Radoš, prof. I. Spajić Jug
III G: Halilović Elma, Paličko Tihana

u 16,30 sati uč. 5 – POSLOVANJE PRODAVAONICE
Povjerenstvo: mentor prof. M. Adžamić, prof. I. Spajić Jug, prof. B. Uroić
III G: Hasan Nikola

u 16,45 sati uč. 5 – POSLOVNA DOKUMENTACIJA
Povjerenstvo: mentor prof. B. Uglešić, prof. B. Uroić, prof. Ž. Ilijašević
III G: Kapetanović Patricija

u 17,00 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Nakić, prof. M. Papuga, prof. A. Špoljarić
III G: Kobali Andrea

u 17,15 sati uč. 5 – PONAŠANJE POTROŠAČA
Povjerenstvo: mentor prof. V. Maceković, prof. K. Vilček, prof. B. Uroić
III G: Novaković Katarina

u 17,30 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Nakić, prof. I. Spajić Jug, prof. M. Adžamić
III G: Tačković Antea Lea

RASPORED  OBRANE ZAVRŠNOG RADA NA ZAVRŠNOM ISPITU U LJETNOM ROKU
ŠK. GOD. 2015./2016. -  24. lipnja 2016.

PROGRAM : PRODAVAČ

u 8,00 sati uč. 5 – OSNOVE MARKETINGA
Povjerenstvo: mentor prof. M. Šeneta, prof. G. Drmić, prof. D. Liebl
III A: Bokan Lovro
III B: Belina Matea, Katanić Lucija
III C: Župan Mislav, Karamatić Petar
III D: Dropuljić Marija, Tkalec Patrik

u 9,45 sati uč. 5 – POZNAVANJE ROBE
Povjerenstvo: mentor prof. M. Šeneta, prof. M. Adžamić, prof. A. Špoljarić
III B: Rohlik Ivan, Čibarić Elizabeta
III C: Husajna Leon, Trogrlić Ana
III D: Čakmazović Antonio

u 11,00 sati uč. 5 – EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ
Povjerenstvo: mentor prof. M. Šeneta, prof. A. Špoljarić, prof. B. Gulin
III C: Meštrović Frane

u 11,15 sati uč. 5 – OSNOVE MARKETINGA
Povjerenstvo: mentor prof. G. Drmić, prof. M. Šeneta, prof. M. Adžamić
III E: Anđelić Katarina, Vukoja Damjan
III F: Božičević Anja, Haliti Mjaftime
III G: Akmadžić Luka, Hrenović Antonio

RASPORED  OBRANE ZAVRŠNOG RADA NA ZAVRŠNOM ISPITU U LJETNOM ROKU
ŠK. GOD. 2015./2016. -  24. lipnja 2016.

PROGRAM : KOMERCIJALIST 

u 8,00 sati uč. 6 – TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Nakić, prof. S. Brzak, prof. M. Pavičić
IV AK: Barbarić Sara, Franjić Antonio, Mijić Tea, Vlahović Petra, Čibarić Kristian

u 9,15 sati uč. 6 – PODUZETNIŠTVO
Povjerenstvo: mentor prof. M. Pavičić, prof. K. Nakić, prof. N. Vujević
IV AK: Kegelj Kristina, Roščić Maja, Sokolović Kristina, Stipan Chintia

u 10,15 sati uč. 6 – TRGOVINSKO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. D. Liebl, prof. N. Vujević, prof. K. Nakić
IV AK: Čorković Ana, Draganović Lucija, Jaković Martina, Krajinović Ivana, Opačak Matea, Petretić Ana Marija

u 11,45 sati uč. 6 – MARKETING
Povjerenstvo: mentor prof. D. Liebl, prof. N. Vujević, prof. K. Nakić
IV AK: Dabro Ana, Darojković Davor, Jakopović Domagoj, Medić Draženka

u 12,45 sati uč. 6 – TEHNIKA VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA
Povjerenstvo: mentor prof. B. Gulin, prof. N. Vujević, prof. M. Pavičić
IV AK: Merdita Marko, Roso Goran, Mikac Filip, Tolić Dominik, Vrbić Mislav

u 14,00 sati uč. 6 – PODUZETNIŠTVO
Povjerenstvo: mentor prof. M. Pavičić, prof. K. Nakić, prof. B. Gulin
IV BK: Barišić Manda, Čulig Mislav, Klemeš Hrvoje, Nežić Dora Marija, Žubrinić Karmen

u 15,15 sati uč. 6 – TRGOVINSKO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. D. Liebl, prof. N. Vujević, prof. K. Nakić
IV BK: Borovac Antonija, Budek Silvio, Cimerman Monika, Kolak Ivona, Mišić Paula, Šimić Ruža
IV BK: Popović Filip

u 17,00 sati uč. 6 – TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Nakić, prof. S. Brzak, prof. B. Gulin
IV BK: Korman Dominik, Matišić Alen, Petrović Robert, Vidović Matej

u 18,00 sati uč. 6 – MARKETING
Povjerenstvo: mentor prof. D. Liebl, prof. G. Drmić, prof. M. Pavičić
IV BK: Čibarić Elizabeta, Ćazimi Sheila, Frljuk Anamarija, Geljić Mateja, Kelava Valentina

                                                                                                          

RASPORED  OBRANE ZAVRŠNOG RADA NA ZAVRŠNOM ISPITU U LJETNOM ROKU
ŠK. GOD. 2015./2016. -  27. lipnja 2016.

PROGRAM : KOMERCIJALIST 

u 8,00 sati uč. 5 – TEHNIKA VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA
Povjerenstvo: mentor prof. B. Gulin, prof. N. Vujević, prof. M. Pavičić
IV BK: Cerovac Damir, Matić Klara, Novak Stipo, Posavec Marko, Tomić Petar

u 9,15 sati uč. 5 – PODUZETNIŠTVO
Povjerenstvo: mentor prof. M. Pavičić, prof. K. Nakić, prof. B. Gulin
IV BK: Maslak Ivana

u 9,30 sati uč. 5 – TEHNIKA VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA
Povjerenstvo: mentor prof. N. Vujević, prof. B. Gulin, prof. M. Pavičić
IV CK: Bertol Monika, Čukman Kristijan, Kušt Anita, Rabatić Laura

u 10,30 sati uč. 5 – TRGOVINSKO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. N. Vujević, prof. D. Liebl, prof. K. Nakić
IV CK: Božić Lea, Brdar Slavica, Hrastov Helena

u 11,15 sati uč. 5 – PODUZETNIŠTVO
Povjerenstvo: mentor prof. M. Pavičić, prof. K. Nakić, prof. B. Gulin
IV CK: Cirimotić Marija, Đuran Patricia, Gojković Maja, Požega Daria, Vidaković Alan

u 12,30 sati uč. 5 – MARKETING
Povjerenstvo: mentor prof. G. Drmić, prof. D. Liebl, prof. M. Pavičić
IV CK: Marković Marijan, Šekutor Martina, Zrinski Monika

u 13,15 sati uč. 5 – TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE
Povjerenstvo: mentor prof. K. Nakić, prof. S. Brzak, prof. B. Gulin
IV CK: Djoveljekaj Antonio, Totić Božica, Vuksan Bono

u 14,00 sati uč. 5 – TRGOVINSKO POSLOVANJE
Povjerenstvo: mentor prof. N. Vujević, prof. D. Liebl, prof. K. Nakić
IV DK: Bralo Leonardo, Čibarić Anamarija – Stana, Knezović Denis, Ponjavić Ivana, Valjak Domagoj

u 15,15 sati uč. 5 – TEHNIKA VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA
Povjerenstvo: mentor prof. N. Vujević, prof. B. Gulin, prof. M. Pavičić
IV DK: Đokić Marija, Mateković Elizabeta, Medved Lorena, Trupeljak Laura

u 16,15 sati uč. 5 – MARKETING
Povjerenstvo: mentor prof. G. Drmić, prof. D. Liebl, prof. K. Nakić
IV DK: Bartulović Marko, Bujdo Zvonimir, Drčić Anamarija, Mihalić Luka

u 17,15 sati uč. 5 – PODUZETNIŠTVO
Povjerenstvo: mentor prof. M. Pavičić, prof. K. Nakić, prof. B. Gulin
IV DK: Jagustović Nikolina, Šabić Petra, Topolovec Marko, Žagrović Petar

u 18,15 sati uč. 5 – TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE
Povjerenstvo: mentor prof. S. Brzak, prof. K. Nakić, prof. B. Gulin
IV DK: Jelica Daniel, Marjanović Željko

PREDSJEDNIK PROSUDBENOG POVJERENSTVA
prof. Darko Grgurić

Zagreb, 13. lipnja 2016.

 

OBAVIJEST UČENICIMA

TRGOVAČKA ŠKOLA
Trg J. F. Kennedyja br. 4
U Zagrebu, 14. lipnja 2016. godine

 

Temeljem članka 4. stavak 1. i 2. Pravilnika o uvjetima i načinu nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, Školski odbor Trgovačke škole na sjednici održanoj 14. lipnja 2016. godine donosi

o d l u k u

Ad 1) Škola vrši obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije unutar istog obrazovnog sektora, u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Ad 2) Obrazovanje može nastaviti učenik čiji je prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenom  strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.
Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita, koje utvrđuje Nastavničko vijeće.

Ad 3) Škola će dana 15. lipnja 2016. godine objaviti na mrežnim stranicama Škole program obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije.

Škola će obavljati program obrazovanja za stjecanja više razine kvalifikacije za zanimanje KOMERCIJALIST.

Ad 4) Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obavezan je 4. i 5. srpnja 2016. godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obavezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Ad 5) O svim zaprimljenim zahtjevima iz prethodnog stavka odlučit će Nastavničko vijeće na sjednici 8. srpnja 2016. godine, te će Škola donijeti Rješenje kojim učeniku odobrava ili ne odobrava nastavak obrazovanja, te će Nastavničko vijeće odrediti rok do kojeg učenik mora položiti razlikovne ili dopunske ispite.

Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja upisuje se u Školu putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 RAVNATELJ: Darko Grgurić, prof.
PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: Vida Martinko, prof.                                                                                 

RASPORED DOPUNSKOG RADA ZA UČENIKE
KOJI NA KRAJU NASTAVNE GODINE IMAJU
ZAKLJUČENU JEDNU ILI DVIJE NEGATIVNE OCJENE
20. lipnja - 4. srpnja 2016. godine

 

DATUM

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

VRIJEME

UČIONICA

 

20.6.2016.
PONEDJELJAK

HRVATSKI JEZIK

1 A, 1 B

GORDANA ZELIĆ

8:50 – 11:25

BR. 35

HRVATSKI JEZIK

1 C, 1 D, 1 E

TOMISLAVA MARINKOVIĆ

8:50 – 11:25

BR. 36

MATEMATIKA

1 A

IVANA GAŠPAR

11:30 – 13:05

BR. 35

MATEMATIKA

1 B, 1 E

HELENA STOPIĆ

11:30 – 13:05

BR. 36

MATEMATIKA

1 C, 1 D

MIRJANA LAZIĆ

11:30 – 13:05

BR. 39

MATEMATIKA

2 E, 2 F

MIRJANA LAZIĆ

8:50 – 11:25

BR. 39

MATEMATIKA

1 AK, 1 BK

SANJA KESEDŽIĆ

10:40 – 13:05

BR. 37

MATEMATIKA

2 AK, 2 BK

HELENA STOPIĆ

8:00 – 10:35

BR. 38

MATEMATIKA

2 CK

SANJA KESEDŽIĆ

8:00 – 10:35

BR. 37

ENGLESKI JEZIK

2 BK

VESNA KUČERA TERZIĆ

8:00 – 10:35

BR. 63

NJEMAČKI JEZIK

2 BK

VESNA ŠIŠIĆ

12:20 – 14:45

BR. 63

RAČUNOVODSTVO

2 BK, 2 CK

NELA VUJEVIĆ

10:40 – 12:15

BR. 38

POVIJEST

1 E

GORANA VIDOVIĆ

11:30 – 13:55

BR. 8

DATUM

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

VRIJEME

UČIONICA

 

21.6.2016.
UTORAK

HRVATSKI JEZIK

1 A, 1 B

GORDANA ZELIĆ

12:20 – 13:55

BR. 36

MATEMATIKA

1 A

IVANA GAŠPAR

14:00 – 15:35

BR. 36

MATEMATIKA

1 C, 1 D

MIRJANA LAZIĆ

14:00 – 15:35

BR. 35

MATEMATIKA

2 E, 2 F

MIRJANA LAZIĆ

12:20 – 13:55

BR. 39

MATEMATIKA

1 AK, 1 BK

SANJA KESEDŽIĆ

14:00 – 15:35

BR. 37

MATEMATIKA

2 CK

SANJA KESEDŽIĆ

12:15 – 13:55

BR. 37

NJEMAČKI JEZIK

2 BK

VESNA ŠIŠIĆ

12:15 – 13:55

BR. 38

RAČUNOVODSTVO

2 BK, 2 CK

NELA VUJEVIĆ

14:00 – 15:35

BR. 37

POVIJEST

1 E

GORANA VIDOVIĆ

12:20 – 13:55

BR. 8

NABAVNO POSLOVANJE

1 C

MIRJANA PAPUGA

12:20 – 13:55

BR. 35

DATUM

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

VRIJEME

UČIONICA

 

23.6.2016.
ČETVRTAK

 

HRVATSKI JEZIK

1 A, 1 B

GORDANA ZELIĆ

12:20 – 13:05

BR. 35

MATEMATIKA

1 A

IVANA GAŠPAR

13:10 – 13:55

BR. 36

MATEMATIKA

1 B, 1 E

HELENA STOPIĆ

13:10 – 14:45

BR. 35

MATEMATIKA

1 C, 1 D

MIRJANA LAZIĆ

12:20 – 13:55

BR. 39

MATEMATIKA

2 E, 2 F

MIRJANA LAZIĆ

14:00 – 14:45

BR. 39

MATEMATIKA

1 AK, 1 BK

SANJA KESEDŽIĆ

14:00 – 15:35

BR. 37

MATEMATIKA

2 CK

SANJA KESEDŽIĆ

12:20 – 13:55

BR. 37

ENGLESKI JEZIK

2 BK

VESNA KUČERA TERZIĆ

12:20 – 13:55

BR. 38

RAČUNOVODSTVO

2 BK, 2 CK

NELA VUJEVIĆ

14:00 – 15:35

BR. 38

POVIJEST

1 E

GORANA VIDOVIĆ

12:20 – 13:55

BR. 8

NAPOMENA: IZMJENjEN RASPORED !!!

DATUM

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

VRIJEME

UČIONICA

 

24.6.2016.
PETAK

 

 

HRVATSKI JEZIK

1 A, 1 B

GORDANA ZELIĆ

9:50 – 11:25

BR. 35

HRVATSKI JEZIK

1 C, 1 D, 1 E

TOMISLAVA MARINKOVIĆ

9:50 – 11:25

BR. 36

HRVATSKI JEZIK

2 E, 2 F

ZORA MAREŠIĆ

8:00 – 9:35

BR. 38

HRVATSKI JEZIK

2 A, 2 B, 2 C
2 AK

MARIJA MATIJEVIĆ

8:00 – 9:35

BR. 37

MATEMATIKA

1 B, 1 E

HELENA STOPIĆ

8:50 – 9:35

BR. 35

MATEMATIKA

1 C, 1 D

MIRJANA LAZIĆ

11:30 – 13:05

BR. 39

MATEMATIKA

2 A, 2 B

IVANA GAŠPAR

9:50 – 11:25

BR. 38

MATEMATIKA

1 AK, 1 BK

SANJA KESEDŽIĆ

8:50 – 9:35

BR. 37

MATEMATIKA

2 AK, 2 BK

HELENA STOPIĆ

9:50 – 12:15

BR. 38

MATEMATIKA

2 CK

SANJA KESEDŽIĆ

9:50 – 10:35

BR. 37

MATEMATIKA

3 BK

HELENA STOPIĆ

12:20 – 13:55

BR. 58

MATEMATIKA

3 CK

SANJA KESEDŽIĆ

10:40 – 13:55

BR. 37

ENGLESKI JEZIK

2 BK

VESNA KUČERA TERZIĆ

8:50 – 10:35

BR. 63

INFORMATIKA
OSNOVE INFORMATIKE

1 AK
2 B

MARINA ŠENETA

11:30 – 13:05

BR. 5

RAČUNOVODSTVO

2 BK, 2 CK

NELA VUJEVIĆ

8:00 – 9:35

BR. 38

RAČUNOVODSTVO

3 AK, 3 BK, 3 CK

NELA VUJEVIĆ

14:00 – 15:35

BR. 38

PRODAJNO POSLOVANJE

2 E

ANA ŠPOLJARIĆ

11:30 – 13:05

BR. 37

NABAVNO POSLOVANJE

1 C

MIRJANA PAPUGA

8:00 – 9:35

BR. 36

NAPOMENA: IZMJENjEN RASPORED !!!

DATUM

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

VRIJEME

UČIONICA

 

27.6.2016.
PONEDJELJAK

 

 

HRVATSKI JEZIK

1 C, 1 D, 1 E

TOMISLAVA MARINKOVIĆ

10:40 – 13:05

BR. 35

HRVATSKI JEZIK

2 A, 2 B, 2 C
2 AK

MARIJA MATIJEVIĆ

9:50 – 11:25

BR. 36

HRVATSKI JEZIK

2 E, 2 F

ZORA MAREŠIĆ

9:50 – 11:25

BR. 37

HRVATSKI JEZIK

3 AK, 3 CK

LUJA MIKIĆ

8:00 – 10:35

BR. 37

MATEMATIKA

1 C, 1 D

MIRJANA LAZIĆ

9:50 – 10:35

BR. 39

MATEMATIKA

2 A, 2 B

IVANA GAŠPAR

8:00 – 9:35

BR. 37

MATEMATIKA

2 AK, 2 BK

HELENA STOPIĆ

11:30 – 12:15

BR. 36

MATEMATIKA

3 BK

HELENA STOPIĆ

8:50 – 11:25

BR. 36

MATEMATIKA

3 CK

SANJA KESEDŽIĆ

8:00 – 11:25

BR. 37

RAČUNOVODSTVO

3 AK, 3 BK,
3 CK

NELA VUJEVIĆ

11:30 – 14:00

BR. 38

INFORMATIKA
OSNOVE INFORMATIKE

1 AK
2 B

MARINA ŠENETA

11:30 – 13:55

BR. 5

PRODAJNO POSLOVANJE

2 E

ANA ŠPOLJARIĆ

11:30 – 13:55

BR. 39

NABAVNO POSLOVANJE

1 C

MIRJANA PAPUGA

8:00 – 9:35

BR. 35

DATUM

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

VRIJEME

UČIONICA

 

28.6.2016.
UTORAK

 

HRVATSKI JEZIK

2 A, 2 B, 2 C
2 AK

MARIJA MATIJEVIĆ

11:30 – 13:05

BR. 35

HRVATSKI JEZIK

2 E, 2 F

ZORA MAREŠIĆ

11:30 – 13:05

BR. 37

MATEMATIKA

2 A, 2 B

IVANA GAŠPAR

9:50 – 11:25

BR. 37

MATEMATIKA

2 AK, 2 BK

HELENA STOPIĆ

9:50 – 10:35

BR. 36

MATEMATIKA

3 BK

HELENA STOPIĆ

10:40 – 12:15

BR. 36

MATEMATIKA

3 CK

SANJA KESEDŽIĆ

10:40 – 14:45

BR. 37

RAČUNOVODSTVO

3 AK, 3 BK,
3 CK

NELA VUJEVIĆ

8:00 – 10:35

BR. 36

INFORMATIKA
OSNOVE INFORMATIKE

1 AK
2 B

MARINA ŠENETA

8:00 – 9:35

BR. 5

PRODAJNO POSLOVANJE

2 E

ANA ŠPOLJARIĆ

8:00 – 9:35

BR. 37

NABAVNO POSLOVANJE

1 C

MIRJANA PAPUGA

8:50 – 11:25

BR. 36

NAPOMENA: IZMJENjEN RASPORED !!!

DATUM

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

VRIJEME

UČIONICA

 

29.6.2016.
SRIJEDA

 

 

HRVATSKI JEZIK

2 A, 2 B, 2 C
2 AK

MARIJA MATIJEVIĆ

8:00 – 9:35

BR. 35

HRVATSKI JEZIK

2 E, 2 F

ZORA MAREŠIĆ

8:00 – 9:35

BR. 36

HRVATSKI JEZIK

3 AK, 3 CK

LUJA MIKIĆ

8:50 – 11:25

BR. 37

MATEMATIKA

2 A, 2 B

IVANA GAŠPAR

9:50 – 11:25

BR. 36

MATEMATIKA

3 BK

HELENA STOPIĆ

8:50 – 10:35

BR. 36

INFORMATIKA
OSNOVE INFORMATIKE

1 AK
2 B

MARINA ŠENETA

11:30 – 13:55

BR. 5

PRODAJNO POSLOVANJE

2 E

ANA ŠPOLJARIĆ

11:30 – 13:55

BR. 35

NAPOMENA: IZMJENjEN RASPORED !!!

DATUM

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

VRIJEME

UČIONICA

 

30.6.2016.
ČETVRTAK

 

 

HRVATSKI JEZIK

2 A, 2 B, 2 C
2 AK

MARIJA MATIJEVIĆ

11:30 – 13:05

BR. 35

HRVATSKI JEZIK

2 E, 2 F

ZORA MAREŠIĆ

11:30 – 13:05

BR. 36

HRVATSKI JEZIK

3 AK, 3 CK

LUJA MIKIĆ

8:50 – 11:25

BR. 37

MATEMATIKA

2 A, 2 B

IVANA GAŠPAR

8:00 – 9:35

BR. 35

MATEMATIKA

3 BK

HELENA STOPIĆ

8:50 – 10:35

BR. 36

INFORMATIKA
OSNOVE INFORMATIKE

1 AK
2 B

MARINA ŠENETA

9:50 – 11:25

BR. 5

PRODAJNO POSLOVANJE

2 E

ANA ŠPOLJARIĆ

9:50 – 11:25

BR. 35

NAPOMENA: IZMJENjEN RASPORED !!!

DATUM

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

VRIJEME

UČIONICA

 

1.7.2016.
PETAK

 

 

HRVATSKI JEZIK

2 A, 2 B, 2 C
2 AK

MARIJA MATIJEVIĆ

8:50 – 10:35

BR. 35

HRVATSKI JEZIK

2 E, 2 F

ZORA MAREŠIĆ

8:50 – 10:35

BR. 36

MATEMATIKA

2 A, 2 B

IVANA GAŠPAR

10:40 – 11:25

BR. 35

MATEMATIKA

3 BK

HELENA STOPIĆ

8:50 – 9:35

BR. 38

PRAKTIČNA NASTAVA

2 D, 2 E

ANA ŠPOLJARIĆ

13:10

BR. 36

PRODAJNO POSLOVANJE

2 E

ANA ŠPOLJARIĆ

11:30 – 13:05

BR. 36

HRVATSKI JEZIK

3 BK

LUJA MIKIĆ

8:50 – 11:25

BR. 37

 

NAPOMENA: IZMJENjEN RASPORED !!!

DATUM

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

VRIJEME

UČIONICA

 

4.7.2016.
PONEDJELJAK

PRAKTIČNA NASTAVA

1 A

BISERKA GULIN

8:50

BR. 35

PRAKTIČNA NASTAVA

1 C

MIRJANA PAPUGA

8:50

BR. 36

PRAKTIČNA NASTAVA

1 D

TOMISLAV JANČEC

9:50

BR. 35

PRAKTIČNA NASTAVA

1 E

MARIO ADŽAMIĆ (ŽELJKA ILIJAŠEVIĆ)

9:50

BR. 36

PRAKTIČNA NASTAVA

2 A

IVANKA SPAJIĆ JUG

8:50

BR. 38

PRAKTIČNA NASTAVA

2 C

ŽELJKA ILIJAŠEVIĆ

8:50

BR. 36

PRAKTIČNA NASTAVA

3 AK

MIRJANA RUBČIĆ FABRIS

8:50

BR. 39

PRAKTIČNA NASTAVA

2 F

MIRJANA PAVIČIĆ

9:50

BR. 38

HRVATSKI JEZIK

3 AK, 3 CK

LUJA MIKIĆ

10:40 – 13:05

BR. 37

RAČUNOVODSTVO

3 AK, 3 BK,
3 CK

NELA VUJEVIĆ

8:00 – 10:35

BR. 37

NAPOMENA: IZMJENjEN RASPORED !!!

DATUM

PREDMET

RAZRED

PROFESOR

VRIJEME

UČIONICA

5.7.2016.
UTORAK

RAČUNOVODSTVO

3 AK, 3 BK,
3 CK

NELA VUJEVIĆ

8:50 – 12:15

BR. 38

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA KOMERCIJALISTE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA PRODAVAČE

 

UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE
ŠK. GOD 2016./2017.

 

Anketiranje učenika, roditelja pri upisu u srednje škole o interesu  za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pravo za odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.                                                                                                                                                                                            

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog.

Nastava po navedenom modelu nije isključivo namijenjena pripadnicima nacionalnih manjina, mogu je pohađati i ostali učenici srednjih  škola.

Anketiranje će se provoditi u svim srednjim  školama  prilikom upisa u školsku godinu. Roditelji daju suglasnost svojim potpisom odnosno potpisuju  priloženi upitnik.           

Priloženi upitnik zatražite kod upisa djeteta i popunjenog, uz potpis, priložite upisnoj dokumentaciji.

Nastava bi se odvijala u školama u kojima se i do sada izvodi, a ukoliko bi se u anketnim rezultatima pokazala potreba za održavanjem iste i na drugim područjima  Grada Zagreba, tada bi osigurali nove nastavnike. Obavijest roditelja i učenika o mjestu i vremenu održavanja nastave, nastavnom planu i programu obavljali bi Vijeća i predstavnici dotične nacionalne manjine uz potporu izvođača programa.

Škola je obvezna učenicima koji pohađaju nastavu po modelu C upisivati ocjenu u pedagošku dokumentaciju.

 

Upitnik

SUFINANCIRANJE 1 FINANCIRANE PRIJEVOZA UČENIKA ZA 2016./17. ŠKOLSKU GODINU

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od školske godine 2016./2017. pristupit će novome modelu sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, odnosno uvođenju dohodovnoga cenzusa koji bi sustav ostvarivanja prava učinio pravednijim. U svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, preko službene aplikacije, a na temelju Zaključka Vlade, usvojenom na sjednici 25. svibnja 2016, godine, prikupljat će se osobni identifikacijski brojevi (OIB) članova kućanstva redovitih učenika srednjih škola koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na prijevoz.

Prikupljeni podaci obradivat će se samo za navedenu svrhu, a sukladno članku 6. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 106/12).

Pozivamo učenike koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na sufinancirani, odnosno financirani prijevoz da do 10 lipnja 2016. godine dostave tražene podatke prijavom uz pomoć AAI korisničkoga računa na adresi:

https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/.

U Sustav prijevoz učenika dopuštena je prijava onim korisnicima (učenicima) koji u AAI sustavu imaju pod atributom „Temeljna povezanost s ustanovom" dodijeljenu vrijednost „UČENIK". Upute za pristup aplikaciji nalaze se u samome Sustavu i na adresi;

https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/Content/upute/Upute_prijevoz.pdf.

Prikupljanje osobnih identifikacijskih brojeva (OIB) za izradu novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola u šk. god. 2016./2017.,
treba dostaviti u školu najkasnije do 10. lipnja 2016.

Za sve nejasnoće učenici se mogu javiti administratorici škole, I kat soba 44. od 11-14 sati i na webu Trgovačke škole.
S poštovanjem,
Ravnatelj škole:
Darko Grgurić, prof.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Trgovačke škole - 30. svibnja 2016.

IZVANUČIONIČNA NASTAVA


29. travnja 2016.

 

Kako bismo osuvremenili  nastavu učenici 1.c, 1.d i 1.e razreda u pratnji prof. Uroić, prof. Papuga, prof Marinković i prof. Jančeca 29. travnja 2016. proveli su izvan svojih učionica. Da bismo u praksi povezali nastavne sadržaje iz strukovnih predmeta te predmeta Hrvatski jezik i Povijest  osmislili smo  mali projekt kojega smo nazvali Upoznajmo Zagreb - grad u kojem živimo kroz različitosti (povijesne, kulturne, stručne).

Našli smo se na Trgu bana Josipa Jelačića „pod repom“ i podsjetili se važnosti i uloge bana Jelačića u hrvatskoj povijesti. Zatim smo saznali da je prolaz prema Dolcu nazvan Harmica, što na mađarskom znači trideset, upravo zato što se na tom mjestu ubirala tridesetina od prodane robe. Na Manduševcu smo čuli legendu o tome kako je Zagreb dobio ime. Potom smo se na Zrinjevcu prisjetili velikana slavne obitelji Zrinjski, a ispred Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti govorili o njenom osnivaču biskupu Josipu Jurju Strossmayeru te o Baščanskoj ploči koja se nalazi u predvorju Akademije.

Uslijedio je stručni dio u kojem su učenici obilazili zadane prodavaonice izvršavajući svoje zadatke.

Nakon toga smo u katedrali  pogledali natpis na glagoljici i spomenike F. K. Frankopanu i Petru Zrinjskome te Ćirilu i Metodu.  Posjetili smo i Petricu Kerempuha na Opatovini, Mariju Jurić Zagorku u Tkalčićevoj, Matoša na njegovoj klupi. Na Trgu Katarine Zrinjske govorili smo o baroku i isusovcima koji su otvarali prve škole, vidjeli crkvu sv. Katarine Sijenske - najljepšu baroknu crkvu u Zagrebu, potom najstariju zagrebačku ljekarnu i ploču da je u njoj radio i Danteov praunuk. Vidjevši spomenik Dori Krupićevoj na Kamenitim vratima prisjetili smo se Šenoinog romana Zlatarovo zlato.

Našu izvanučioničnu nastavu završili smo unaprijed dogovorenim posjetom Muzeju grada Zagreba gdje smo podijeljeni u dvije skupine, uz stručno vodstvo kustosa toga muzeja, saznali još puno više o povijesti našega grada.

Učenici su sudjelovali u osmišljavanju nastave prije odlaska na teren svojim prijedlozima, pripremom dobivenih zadataka, a tijekom obilaska čitanjem pripremljenih tekstova, pronalaženjem zadanih povijesno važnih ulica na Gornjemu gradu  te analizom izgleda izloga, analizom vođenja prodajnoga razgovora u prodavaonicama te analizom asortimana u prodavaonicama. Bili su zadovoljni ovakvim zornim i konkretnim oblikom poučavanja i poželjeli još takvih nastavih sati.

DOJMOVI UČENIKA

„ Na Trgu smo se sastali,
ka Tomislavu nastavili.
Do njega nismo stigli
Jer smo atmosferu digli.

Zadatak iz prodajne smo imali
prodavačima spletke štimali.

Dosta smo hodali,
puno toga smo obišli,
Markov trg nismo zaobišli
te u Muzej grada Zagreba otišli.

Prva grupa je bila dobra
i ona zasluge pobra,
o drugoj nećemo ništa reći
jer će oni to svejedno poreći.

Želimo više ovakvih nastava
da od klupe bude češća rastava.“

Tomislav Filipović, 1.d

 

„Na ovom izvannastavnom danu puno sam naučila i voljela bih ponoviti takav oblik nastave.“

Lana Đerđ, 1.d

„Cijeli dan u obilasku grada, stvarno super! Uživali smo, zafrkavali se, ali i puno toga naučili.“

Maja Uzelac, 1.e

„Zamijenili smo već dosadne učionice s ulicama našega grada. Profesori su nas odveli u obilazak grada Zagreba. Jedan od zadataka, koje smo dobili, bio je da obavimo ulogu tajnoga kupca, a nakon toga smo ocijenili – komentirali prodajni razgovor prodavača iz različitih prodavaonica.  Bilo nam je super i ovo bi trebali ubrzo ponoviti.“

Marta Mikuš, 1.e

„Super mi je bilo to što smo cijelo prijepodne proveli na zraku u obilasku grada. Ja bih takvu nastavu svaki dan pa se nadam da ćemo uskoro to ponoviti.“

Ivan Milojević, 1.c

„U odnosu na nastavu u učionici, ako mene pitate, ja bih već sljedeći tjedan da to ponovimo!“

Mia Salihagić,1.c

O B A V I J E S T
ZA UČENIKE I PROFESORE 

Dana 17. svibnja 2016. godine (utorak) završava nastavna godina za učenike završnih razreda oba programa (prodavač i komercijalist).
Tog dana učenici završnih razreda NE DOLAZE u školu, nego u pratnji svojih razrednika (zamjenika razrednika) odlaze na Trg bana J. Jelačića odakle organizirano odlaze na Bundek.
Učenici ostalih razreda imat će redovitu nastavu (teoretsku i praktičnu) prema rasporedu koji će dobiti od svojih razrednika.
Upozoravamo učenike završnih razreda da se tog dana dostojanstveno i civilizirano ponašaju te uspješno proslave završetak svog redovitog obrazovanja.
Ujedno podsjećam učenike završnih razreda na slijedeće:

 1. vratiti knjige u školsku knjižnicu i  podmiriti zakasnine
 2. redovito pratiti obavijesti na web stranici Škole: www.trgovacka-skola.hr, u svezi izrade i obrane završnog rada, dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, popravnih ispita, razlikovnih ispita, razrednih ispita te polaganja ispita državne mature

OBAVIJEST ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA (OBA SMJERA):

Svaki radni dan od 18. svibnja 2016. godine do 10. lipnja 2016. godine od 11:00 do 13:00 sati u sobi broj 44 učenici mogu predati dva primjerka završnog rada i fotokopiju konzultacijskog lista (iz kojeg je vidljivo da su obavljene potrebne konzultacije s profesorom-mentorom te da je profesor-mentor suglasan da učenik može pristupiti obrani završnog rada).
20., 21. i  23. lipnja 2016. biti će organizirana obrana završnog rada za učenike smjer prodavač, a 24. i 27. lipnja 2016. godine  biti će organizirana obrana završnog rada za učenike smjer komercijalist - raspored će biti objavljen na web stranici Škole.
Učenicima završnih razreda od 23. svibnja do 3. lipnja 2016. godine bit će organiziran dopunski rad za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta. Raspored održavanja dopunskog rada, bit će objavljen na web stranici Škole, po održanim sjednicama Razrednih vijeća.
Ovim putem podsjećam učenike komercijalnog smjera da se u vremenu od 6. do 24. lipnja 2016. održavaju ispiti državne mature u ljetnom ispitnom roku (raspored će biti objavljen na web stranici Škole), a za sva dodatna pitanja potrebno je kontaktirati ispitnog koordinatora prof. Vandu Maceković.
Ovim putem podsjećamo učenike završnih razreda da su dužni vratiti udžbenike koje su zadužili na početku školske godine, a raspored povratka udžbenika dobit će od svojih razrednika.
1. srpnja 2016. godine izvršit će se podjela svjedodžbi svim učenicima završnih razreda prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Škole. Tom prilikom učenici u roku 15 dana imaju pravo fotokopirati cijeli set svjedodžbi i besplatno ovjeriti u sobi 44 od 11.00 do 13.00 sati.

RAVNATELJ
Darko Grgurić, prof.

Na prijedlog Vijeća učenika Trgovačke škole u Zagrebu, organiziramo slijedeću aktivnost

KAO I UVIJEK MISLIMO NA DRUGE!!!!

KAKO? OVAKO!


13. 5. 2016. i 16. 5. 2016. (petak i ponedjeljak)

 

3 A

BRAŠNO

3 B

ŠEĆER

3 C

RIŽA

3 D

SOL

3 E

TJESTENINA

3 F

BRAŠNO

3 G

ŠEĆER

4 AK

ULJE

4 BK

RIŽA

4 CK

SOL

4 DK

TJESTENINA

 

(Sve što je kila, nažalost potrebita je siromašnima).

Umjesto prosipanja gradom, darujmo opet u SOCIJALNI DUĆAN!!

Soba 12, od 12.15 – 14.45 PETAK i PONEDJELJAK

VESELIMO SE VAŠIM VELIKIM SRCIMA
I PONOSIMO SE NAŠOM ODGVORNOŠĆU

Vijeće učenika Trgovačke škole


Dojdi osmaš - 2016.

Radosni smo i ponosni što smo opet napunili socijalni dućan  (IV. Bk)

Opet se oglasio 4. Bk, zajedno s razrednicom prof. Vidom Martinko i napunio Socijalni dućan u Sigetu 18 a. s onim kutijama koje su čekale prazne poslije božićne akcije prikupljanja.
Kao što smo pisali, Socijalni dućan je projekt kojemu je za cilj pružanje pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama našim socijalno ugroženim sugrađanima, a koji do sada nisu bili uključeni u neki od oblika pomoći iz sustava socijalne skrbi.
Riječ je o:  umirovljenicima, samcima, mladim obiteljima i ostalima koji su suočeni s nemogućnošću otplate kredita ili su u ovrhama ili mjesecima ne primaju osobni dohodak ili su im mirovine na granici primanja koja ne uključuju prava na dodatak Grada i prava na pučku kuhinju.
Ovaj puta nije nam bio samo povod nadolazeći  Uskrs, nego i činjenica kako je Socijalni dućan prazan u predblagdanske dane.
Dva puna tjedna prikupljali smo u našoj školi potrepštine za Socijalni dućan i opet se odazvala cijela škola.
Prikupili smo 13 kutija  i u petak 18.3. predali djelatnicima Socijalnog dućana.

Uspjeli smo i ovaj put pokazati dobro i plemenito srce. Hvala cijeloj školi, svima koji su sudjelovali, a posebno HVALA  4. Bk organizatorima ove humanitarne akcije i njihovoj razrednici.
Imamo novost, nećemo čekati Božić, već od jeseni kreće nova humanitarna akcija prikupljanja potrepština za Socijalni dućan.
Nažalost, neće biti  4 Bk, bit će  to neki drugi plemeniti učenici Trgovačke škole.

OBAVIJEST ZA UČENIKE, PROFESORE I RODITELJE

Ovim putem obavještavamo vas da će se u periodu od 16. ožujka 2016. godine do 18. ožujka 2016. godine, u vremenu od 9.30 do 18.15 sati, u predvorju Trgovačke škole u Zagrebu održavati sajam i prodaja pisanica koji su radovi učenika na satu Aranžiranja i estetskog oblikovanja pod vodstvom profesorice Marije Jandrijević Puntar. Prikupljen novac bit će uplaćen na žiro račun škole, te će od istoga biti nabavljene knjige za školsku knjižnicu.

U ponedjeljak 21. ožujka 2016. godine počinju proljetni praznici za učenike, koji završavaju u ponedjeljak 28. ožujka 2016. godine. Redovita nastava počinje u utorak, 29. ožujka 2016. godine, prema sljedećem rasporedu:

2. turnus – voditeljica Ružica Maršić, prof. (PRIJEPODNEVNA SMJENA)
1. turnus – voditeljica Đurđica Dvoraček, prof. (POSLIJEPODNEVNA SMJENA)
Tijekom proljetnih praznika za učenike učenici će moći koristiti usluge školske knjižnice, informatičkog kabineta, dvorane za TZK, konzultacija, dopunske i dodatne nastave prema rasporedu koji će biti objavljen u petak 18. ožujka 2016. godine na web stranici Trgovačke škole u Zagrebu: www.trgovacka-skola.hr

Sretan Uskrs svim učenicima, roditeljima i djelatnicima Trgovačke škole

Ravnatelj škole:
Darko Grgurić, prof.

TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB
Trg J. F, Kennedvja br. 4
K LASA: 602-03/16-17/002
UR.BROJ: 251 -107-01 -16-0017
Zagreb. 4. veljače 2016. godine

ODLUKA POVJERENSTVA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE
PONUDE ZA IZVOĐENJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014 i 81/15), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnijih ponuda za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje
REZULTAT ODABIRA PONUDA 3-2015/2016
Prema javnom -.pozivu--za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike prvih razreda u Italiju Ponuda 3-2015/2016 odabrane su ponude ponuditelja turističke agencije:

 1. Ban Tours
 2. Kontakt Tours
 3. Pangea Travel

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA 2016.

Školsko je natjecanje održano 22. siječnja 2016.g. uz veliki odaziv učenika. Naime, ove godine je 24 učenika izašlo na školsko natjecanje, pod vodstvom 4 mentorice.
S nestrpljenjem očekujemo odgovor županijskog povjerenstva i nadamo se najboljem!

Mentorice: Danijela Sekić, Ivana Pažanin, Vesna Kučera-Terzić i  Gabrijela Čorković.
Učenici koji su pristupili natjecanju:

 

učenik/učenica

razred

mentorica

1

Ivana Jurišić

2.Ak

Ivana Pažanin

2

Iva Kvesić

2.Ak

Ivana Pažanin

3

Lovro Friščić

2.Bk

Vesna Kučera-Terzić

4

Josip Nekić

2.Bk

Vesna Kučera-Terzić

5

Sven Rumora

2.Bk

Vesna Kučera-Terzić

6

Karlo Tešija

2.Bk

Vesna Kučera-Terzić

7

Veronika Cvetković

2.Ck

Vesna Kučera-Terzić

8

Ana Knezović

2.Ck

Vesna Kučera-Terzić

9

Lorena Raženj

2.Ck

Vesna Kučera-Terzić

 

 

 

 

1

Alma Bećirović

4.Ak

Danijela Sekić

2

Kristijan Ćibarić

4.Ak

Danijela Sekić

3

Jelena Miholjek

4.Ak

Danijela Sekić

4

Filip Mikac

4.Ak

Danijela Sekić

5

Goran Roso

4.Ak

Danijela Sekić

7

Valentina Kelava

4.Bk

Danijela Sekić

8

Lidija Mezdjić

4.Bk

Danijela Sekić

9

Paula Mišić

4.Bk

Danijela Sekić

10

Ruža Šimić

4.Bk

Danijela Sekić

11

Kristijan Čukman

4.Ck

Vesna Kučera-Terzić

12

Bono Vuksan

4.Ck

Gabrijela Čorković

13

Zvonimir Bujdo

4.Dk

Gabrijela Čorković

14

Željko Marjanović

4.Dk

Gabrijela Čorković

15

Marko Topolovec

4.Dk

Gabrijela Čorković

siječanj, 2016.

Uspješno provedene akcije Božićnog sajma i Hrvatskoga Caritasa u našoj školi

Kako smo i najavljivali u našoj školi tijekom mjeseca prosinca 2015. priredili smo Božićni prodajni sajam i na njemu izlagali i prodavali uratke naših učenika napravljenih tijekom praktične nastave, a vezane za predmet Aranžiranja i estetsko oblikovanje.
Uz ovaj sajam, također u prosincu, provodili smo i humanitarnu akciju Hrvatskoga Caritasa.
Iz obiju aktivnosti prikupili smo novac koji smo darovali učenicima u potrebi (iz naše škole) i školskoj knjižnici za nabavu novog knjižničnog fonda, kao i Hrvatskom Caritasu.

Evo kako smo to rasporedili prikupljeni novac

1. Od Božićnoga sajma prikupljeno je 2.239,00 kn
Od toga je potrošeno:
1.119,50 (za školsku knjižnicu)
1.119,50 (za učenike naše škole, kroz bonove)

2. Od humanitarne akcije Hrvatskoga Caritasa prikupljeno je: 1.438,95 kn
Od toga je potrošeno:
768,32 (uplata u Hrvatski Caritas)
671,62 (bonovi za učenike)

_____________________________________________________________________

Ukupno je 11 učenika dobilo bonove u iznosu od 150,00 kn (1.650,00 kn)

Naše humanitarne aktivnosti nisu velike, ali smo uspjeli u svom krajnjem cilju, a to je darovati i pomoći. To ćemo i dalje njegovati.

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU IZ POLITIKE I GOSPODARSTVA
(prof. Ivo Škrmeta)

I. turnus ujutro:
ČETVRTKOM od 13.10 do 14.45

I. turnus popodne:
SRIJEDOM od 13.10 do 14.45

prosinac, 2015.

TRGOVAČKA ŠKOLA
TRG J. F. KENNEDYJA br. 4
10 000 ZAGREB
KLASA: 602-03/15-17/002
UR. BROJ: 251-107-01-15-0138
U Zagrebu, 23. prosinca 2015.

 

Trgovačka škola u Zagrebu, Trg J. F. Kennedya 4  , raspisuje

  NATJEČAJ

 za slobodna radna mjesta:

 • Profesor strukovne grupe predmeta na neodređeno, puno radno vrijeme – 2 izvršitelja
 • Profesor strukovne grupe predmeta na neodređeno, pola radnog vremena – 1 izvršitelj
 • Profesor strukovne grupe predmeta na neodređeno, pola radnog vremena – 1 izvršitelj
 • Profesor strukovne grupe predmeta na određeno, pola radnog vremena, povećani opseg posla, najduže do 31. kolovoza 2016. godine – 1 izvršitelj
 • Profesor hrvatskoga jezika i školski knjižničar na neodređeno, pola radnog vremena – 1 izvršitelj

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na web stranici Škole i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Životopis i zamolba
 • Preslika diplome
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • Domovnica

Zamolbe se dostavljaju putem elektroničke pošte na adresu:
visnja.birus@trgovacka-skola.hr ili na adresu
Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedyja br. 4, 10 000 Zagreb

Izvor slika ...

Priopćavamo kako smo se priključili još jednoj vrlo uspješnoj  akciji Crvenoga križa: „Poklončić u vreći, blagdani u veselju i sreći.“  (IV. Bk)

Humani i glasni poziv 4.Bk razreda  svim učenicima Trgovačke škole
Kolege i prijatelji!
Odazovimo se velikoj i  humanitarnoj akciji Crvenoga križa: „ Poklončić u vreći, blagdani u veselju i sreći“, i napunimo Socijalni dućan u ove predblagdanske dane.
Socijalni dućan je projekt kojemu je za cilj pružanje pomoći u hrani i higijenskim potrepštinama našim socijalno ugroženim sugrađanima, a koji do sada nisu bili uključeni u neki od oblika pomoći iz sustava socijalne skrbi.
Riječ je o:  umirovljenicima, samcima, mladim obiteljima i ostalima koji su suočeni s nemogućnošću otplate kredita ili su u ovrhama ili mjesecima ne primaju osobni dohodak ili su im mirovine na granici primanja koja ne uključuju prava na dodatak Grada i prava na pučku kuhinju.
Sve je to još veći razlog da se odazovemo ovoj humanitarnoj akciji. Kako bismo bili što organiziraniji i produktivniji napravili smo popis potrebnih namirnica i higijenskih potrepština po razredima.
Tablica po razredima:
1.a - riža; 1.b – brašno; 1.c – šećer; 1.d- ulje; 1.e - razna tjestenina; 2.a – keksi; 2.b- paštete; 2.c -konzerve graha; 2.d - konzerve graška; 2.e - sol; 2.f - konzerve ribica; 3.a - palenta; 3.b - pšenični bijeli griz; 3.c - kakao; 3.d - trajno mlijeko; 3.e – čokolino, medolino; 3.f - konzerva koncentrata rajčice; 3.g - goveđe,pileće kocke za juhu; 1.Ak - vegeta, 1.Bk – tekući sapun za ruke; 2.Ak - tekući sapun za tijelo; 2.Bk - šampon za djecu; 2.Ck - riža; 3.Ak – ulje; 3.Bk - šećer; 3.Ck - vlažne maramice; 4.Ak – razne tjestenine,4.Bk - kiseli krastavci; 4.C k- konzerve graha; 4.Dk - konzerve graška.
Akcija traje od 7. 12. do 15. 12. 2015. godine i namirnice se prikupljaju u
sobi 12  (12,15 – 14,45).
Veselimo se vašem odazivu i vašem velikom srcu koje će napuniti kutije s potrepštinama i tako učiniti božićne blagdane nekome od sugrađana dostojnima čovjeka.
Učenici 4. Bk

Za kraj: prikupili smo 14 velikih kutija namirnica i higijenskih potrepština koje su 16.12. 2015. odvezli u Socijalni dućan djelatnici Crvenoga križa.
Što da kažemo, HVALA  organizatorima: 4. Bk, profesorici Vidi Martinko, svim profesorima sudionicima u akciji, svim učenicima i ostalim djelatnicima Trgovačke škole.

Bravo za SVE  i čekaju vas nove kutije u sobi br. 12 da ih i dalje punite i tako, svoj život, ali i živote naših sugrađana učinite sretnijima i humanijim.

Pismo učenika 1.B razreda
Kući sv. Josipa za nezbrinutu djecu u Hrvatskom Leskovcu

Posjet  učenika 4.Ck HRT-u

Posjetili smo HRT- u  19. studenoga  2015. uz organizaciju  razrednice prof. Mirjane Pavičić. Tamo smo vidjeli i dobili puno zanimljivih informacija, a za  koje do sada nismo znali.
Prvo smo saznali sve o prvim počecima HRT-a i vidjeli niz zanimljivih osoba na fotografijama u hodniku Televizije, a zaslužni su za početak rada ove kuće.
Otkrili su nam kako pohranjuju svoju arhivu i da se ta soba mora održavati na određenoj temperaturi kako se podatci ne bi oštetili. HRT-e   ima 3 zgrade, i sve smo ih posjetili. Vidjeli smo njihove prve kamere i opet fotografije poznatih osoba iz bogate povijesti ove informativne kuće.
Posjetili smo i „gluhu sobu“  čiji su zidovi obloženi spužvama kako se zvuk ne bi odbijao i služi za posebna snimanja. Posjetili smo i sjedili u trima studijima gdje se snimaju nama poznate emisije: The Voice, Potjera i Najljepši školski vrtovi. Vidjeli smo radijska emitiranja i studio za Dobro jutro Hrvatska.
Na kraju smo vidjeli i prostor u kojem se snima i emitira Dnevnik i vidjeli cijeli tim ljudi koji sudjeluju u emitiranju informativnih emisija, a nalaze se iza kulisa. Tu smo saznali i tajnu „zelene sobe“,  u kojoj ništa nije onako kakvim se čini.
Posjet HRT-u bio je zanimljiv, raznolik i zabavan. U svakoj sobi ili studiju  dočekali su nas s osmijehom vrlo susretljivi zaposlenici.
Zaista nam je bilo veliko zadovoljstvo posjetiti HRT-e i trebali bismo posjetiti i neke druge komercijalne televizije.

Učenici 4.Ck i razrednica Mirjana Pavičić, prof.

POSJET PROFESORA IZ MÜNCHENA 
4. studenoga 2015.

Prije dvije godine naša škola ugostila je  grupu srednjoškolskih profesora iz Munchena. Profesori su zaposleni u gimnazijama i strukovnim  školama i puni osobnoga i profesionalnoga iskustva sve su to, svojim dolaskom podijelili s našim profesorima i učenicima. Već smo pisali o tomu posjetu, programu koji smo za njih priredili uz aktivno sudjelovanje naših profesora i učenika.
Koliko smo bili dobri domaćini govori i to da su nam kolege iz Munchena došli ponovno, naravno druga skupina profesora.
Došli su 4. studenoga 2015. I već u ranim jutarnjim satima, nakon uvodnoga pozdrava ravnatelja škole prof. Darka Grgurića, kolegica Ivana Pažanim, koja se  primila  uloge domaćice i koordinatorice posjeta, srdačno  je  povela u obilazak škole 15 profesora iz strukovnih škola, gimnazija i predškolskog odgoja.
Nakon dobrodošlice i upoznavanja sa školskom ustanovom, prvo su posjetili školsku knjižnicu gdje ih je knjižničarka, prof. Anđelka Ravlić upoznala s načinom funkcioniranja knjižnice, knjižničnim fondom, članovima i ulozi školske knjižnice u inovacijama u nastavi.
Poslije su cijenjene kolege nazočile satu Aranžiranja i estetskog oblikovanja, kod profesorice Marije Jandrijević Puntar  i vidjeli na „licu mjesta“ kako naši učenici svladavaju vještine njima bitne za kvalitetan rad prodavača.
Nakon ovoga praktičnog sata slijedila su 2 sata aktivnoga sudjelovanja  u nastavi stranih jezika, a to su: sat Engleskoga jezika kod prof. Gabrijele Čorković i sat Njemačkoga jezika kod profesorice Ivane Pažanin. Bitno je istaknuti ugodno iznenađenje  kolega iz Munchena kada su vidjeli sve suvremene metode primjene u učenju staranih jezika kod obiju kolegica.
Također, kod ovoga posjeta treba  pohvaliti veliki angažman i sudjelovanje naših učenika, kako na oglednim satima,tako i u organizaciji posjeta.
Nakon kratke zakuske, ugodnoga upoznavanja i razgovora s kolegama u zbornici, u prijateljskom okružju, profesori iz Munchena, završili svoj stručni posjet našoj školi.
Obećaše nam doći opet, može, prihvaćamo posjet, ali se nadamo da ćemo i mi biti pozvani u prijateljski posjet školama u Munchenu.

Anđelka Ravlić, prof.
Ivana Pažanin, prof.

studeni, 2015.

Novosti iz knjižnice ... više...

OBAVIJEST UČENICIMA, RODITELJIMA I PROFESORIMA

li skladu s Godišnjim planom i programom rada Škole, u subotu. 21. studenoga 2015. godine odrađujemo nenastavni dan - petak. 9. listopada 2015. godine.
Nastava će se odvijati po rasporedu sati od petka 9. listopada 2015. godine. Učenici 2.turnusa (voditeljica smjene Ružica Maršić. prof.) dolaze na nastavu ujutro, a učenici 1 .turnusa (voditeljica smjene Đurđica Dvoraček. prof.) na nastavu dolaze u poslijepodnevnoj smjeni.

BOŽIĆNI SAJAM

Za nekoliko dana ući ćemo u predbožićno vrijeme, U to vrijeme, svake godine, u našoj školi organiziramo Božićni humanitarni sajam na kojemu možete kupiti uradke naših učenika napravljenih na satu predmeta Aranžiranje i estetsko oblikovanje. Uz ove predmete na Božićnom sajmu naći će se i narukvice Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i još neki zanimljivi, ukrasni i dekorativni predmeti, također uradci naših učenika.
Prihode od Božićnoga sajma podijelit ćemo učenicima naše škole, koji su u potrebi, i školskoj knjižnici za nabavu lektire i stručne literature.

Sajam će se događati u 2 termina:

termin: 23.11. - 27.11. 2015., u vremenu od 9,30 do 16,00 sati
termin: 14.12. -18.12. 2015., u vremenu od 9,30 do 16,00 sati

Nositelji projekta Božićnog sajma su:

Prof. Marija Jandrijević Puntar

Prof. Josip Rukelj

Prof. Ciabrijela Čorković

Svi ste pozvani da svojom simboličnom kupnjom napravite humanitarno
djelo.

Ravnatelj škole: Darko Grgurić

listopad, 2015.

TRGOVAČKA ŠKOLA
Trg J. F. Kennedyja. 4
10 000 ZAGREB
KLASA: 602-03/15-.17/002
UR. BROJ: 251-107-01-15-0122
U Zagrebu, 3O. listopada 2015. godine

ODLUKA POVJERENSTVA 0 ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
ZA IZVOĐENJE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Sukladno članku 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/2014 i 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnijih ponuda za izvođenje izvanučioničke nastave objavljuje

REZULTAT ODABIRA PONUDA 1/2015-2016 i 2/2015-2016

Prema javnom pozivu za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike drugih razreda prodavača i trećih razreda komercijalista u Češku i Španjolsku (Ponuda 1/2015-2016 i Ponuda 2/2015-2016) odabrane su ponude ponuditelja
Turističke agencije:

1) BAN TOURS
2) KONTAKT TOURS
3) PANGEA TRAVEL

13. 10. 2015. godine učenici 4. a/k razreda su u pratnji prof. Dubravke Liebl prisustvovali jednom stručnom skupu.
Ako želite saznati detalje, pogledajte prezentaciju ispod.

studeni, 2015.

U nastavku možete pročitati dva članka naših vrijednih učenica iz 4. a/k razreda objavljenih u Suvremenoj trgovini od listopada 2015. godine..
Nakon toga slijedi još jedan članak na istu temu koji nažalost, samo zbog ograničenog prostora u časopisu, nije objavljen.

 

Informacije za roditelje ... više ...

U našoj školi i povijest može biti zabavna...;-)

Film osmislili i realizirali učenici I.Bk razreda šk. god. 2014./2015. Vanesa Barbarić, Arijana Božiček, Stefan Drakulić, Bruno Caganić, Lucija Ivašković, Borna Kudek, Vedran Momirski i Sven Rumora.

Gorana Vidović, prof.

POPIS UDŽBENIKA - ŠK. GOD. 2015./2016.

Upis u Obrazovanje odraslih - 2015.

e-pošta

Zakon o ograniČavanju uporabe duhanskih proizvoda. ... viŠe...

Stavkom 2. članka 13. navedenog zakona određeno je da je "pušenje zabranjeno i u prostorima koji se po ovom Zakonu ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i /ili obrazovanja".

Novčane kazne vrlo su visoke pa će inspektor novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna na mjestu izvršenja za prekršaj kazniti fizičku osobu ako puši u javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno, kao i pravnu osobu te odgovornu osobu u pravnoj osobi novčanom kaznom ako ne osigura poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru (30.000,00 do 150.000,00 kuna za pravnu osobu, te 5.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi).

Pozivamo sve učenike i zaposlene da poštuju odredbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda!

 

Prodavač

pročitaj više...                   01.09.09.

Prodavač - poslovi za koje se učenici obrazuju:
posluživanje kupaca, priprema robe za prodaju...


Komercijalist

pročitaj više...                  01.09.09.

Komercijalist- područje rada ("radna mjesta")
na kojima obavlja poslove i radne zadatke: službenik nabave/prodaje, prezentator...

Radni materijal

pročitaj više...                   01.01.10.

Radni materijali - predmetnih nastavnika:
kako osnovati trgovačko društvo...


Radovi učenika

pročitaj više...                   01.01.10.

Radovi učenika - prezentacije učenika:
posjet Zagrebačkom velesajmu, ambalaža...