FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Pretraživanje - Search

Učenički dom - Dora Pejačević

www.skole.hr - Naslovnica


Pretraživanje - Search
više...

Loading

Uputa za ovjeru svjedodžbi duplikata - prijepisa ... ovdje...
Molba za izdavanje duplikata - prijepisa svjedodžbi ... ovdje...
Prijavnica završnog rada ... ovdje...

listopad, 2014.

NATJEČAJ
za radno mjesto

profesora ekonomske grupe predmeta - 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme (zamjena do povratka radnice s dužeg bolovanja, najduže do 31. kolovoza 2014. godine)

Uvjeti: Prema čl. 105. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 86/12 i 94/13) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi (NN 1/96 i 80/99)
 Uz prijavu na natječaj dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o pedagoško – psihološkoj naobrazbi, domovnicu i uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 106. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu Trgovačka škola, Trg J. F. Kennedya br.4, Zagreb ili na e-mail: ravnatelj@trgovacka-skola.hr
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Posjet 3.Bk zagrebačkoj uspinjači i Saboru RH

Kako se može kvalitetno i korisno odraditi sat razredne zajednice pokazao je 3.bk razred i njihova razrednica prof. Vida Martinko.
Uvodu u ovaj posjet prethodio je kviz znanja 29. 9. na satu razredne zajednice o zagrebačkoj uspinjači pod nazivom „Koliko tko zna“? Na tom iscrpnom i zanimljivom satu saznali smo puno zanimljivih informacija o ovoj „staroj zagrebačkoj dami“, a evo nekih:

- poznata je kao najveća žičana željeznica na svijetu namijenjena javnom prometu
- donja stanica nalazi se na Tomićevoj ulici, nekada zvanoj Bregovita, a gornja na Strossmayerovom šetalištu, podno kule Lotrščak
- nekoć, zbog kvarova na uspinjači, putnici su morali izaći te uspinjaču pogurati, te su je odmila zvali „zapinjača“
- u godini dana pređe 4.000 km , a pruge je duga 66 m, …. i još puno toga su saznali učenici 3. bk kroz kviz znanja o zagrebačkoj uspinjači. Ako želite više saznati, pitajte ih, rado će vam pružiti puno informacija o uspinjači.
Kako bi dojam o uspinjači bio potpuniji posjetili su je 1. 10. 2014.,i ne samo posjetili, vozili se u njoj i ušli u broj od 675 000 putnika, koliko ova dama preveza u jednoj godini.
Taj dan 3.bk s razrednicom, uz posjet uspinjači, posjetio je i Sabor RH. Odlučili su provesti jedan sat sa saborskim zastupnicima i slušati plenarno zasjedanje.
U 10, 00 sati ušli su u Sabor, nakon detaljne kontrole, što je učenike ostavilo u iznenađenju, uz stručno vodstvo, obišli su prostorije Sabora. Poslije su se smjestili na galeriju i prisustvovali plenarnom sjednici. Tom prigodom mogli su vidjeti i upoznati puno poznatih osoba iz političkog života RH.
Svaka pohvala ovom razredu i njihovoj razrednici i, vjerujemo, kako uloženi trud neće biti uzaludan. Možda će netko od naših učenika jednoga dana sjediti u saborskim klupama. Budućnost će pokazati. Bravo!!!

RASPORED PISANIH PROVJERA ZNANJA
– PRVO OBRAZOVNO RAZDOBLJE 2014./2015.

rujan, 2014.

Preuzimanje potvrda o položenim ispitima državne mature

Učenici koji su u jesenskom roku školske godine 2013./2014. položili ispite državne mature s pozitivnim uspjehom, potvrde o položenim ispitima mogu preuzeti u
četvrtak, 25. rujna 2014. u 16:00 sati
od ispitne koordinatorice Vande Maceković u sobi 23 (prizemlje).
Oni učenici koji su ispite položili u ljetnom roku, a do sad još nisu preuzeli svoje potvrde također mogu doći po njih u navedenom terminu.

UPISNICA U SREDNJU ŠKOLU

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj dana 29. kolovoza 2014., pod točkom 6. dnevnog reda, jednoglasno je donijeta

ODLUKA
ZA UPIS UČENIKA U ČETVRTI RAZRED - REDOVNO OBRAZOVANJE - NASTAVAK
OBRAZOVANJA - NASTAVAK OBRAZOVANJA NAKON ZAVRŠETKA
DVOGODIŠNJEG OBRAZOVANJA
za školsku godinu 2014/2015.

Svi kandidati koji su završili redovno trogodišnje obrazovanje, mogu predati zamolbu za nastavak obrazovanja. Uz zamolbu prilažu se preslike svjedodžbi 1., 2. i 3. razreda završene srednje škole, te presliku svjedodžbe o izradi i obrani završnog rada, preslike domovnice i rodnog lista. Svi kandidati koju su završili redovno dvogodišnje obrazovanje dužni su uz zamolbu priložiti presliku svjedodžbe 1. i 2. razreda, presliku svjedodžbe o dosadašnjoj stečenoj stručnoj spremi, te presliku domovnice i rodnog lista.
Ova mogućnost može se koristiti u roku od godine dana nakon završetka strukovnog programa, uz uvjet polaganja razlikovnih, odnosno dopunskih ispita.
Dokumenti se zaprimaju u sobi 18, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 sati. Zamolbe se primaju od utorka 2. rujna 2014. do utorka 9. rujna 2014. godine. Odluku o nastavku obrazovanja donijet će Nastavničko vijeće na svojoj slijedećoj sjednici. Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Kandidati kojima će biti odobren nastavak obrazovanja, u školu su dužni donijeti originalne dokumente. O rezultatima natječaja svi će kandidati biti izvješteni pisanim putem.

kolovoz, 2014.

Obrazovanje odraslih

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE
U ŠK. GOD. 2014./2015.

Komercijalisti – ponedjeljak 1. 9. 2014.
u 19 h – soba 61

Prodavači
I razred (II i III samo zaštita na radu)
– ponedjeljak 22. 9. 2014.

II razred – ponedjeljak 29. 9. 2014.

III razred – ponedjeljak 9. 10. 2014.

Voditelj:
Nikša Marinković

 

DRŽAVNA MATURA - JESENSKI ROK 2014.

 

datum

 

dan

 

predmet

trajanje

od

do

29. 8.

petak

sociologija

9:00

10:30

01. 9.

ponedjeljak

hrvatski (A) - oba dijela ispita

9:00

13:15

03. 9.

srijeda

engleski (A) - oba dijela ispita

9:00

12:15

engleski (B) - oba dijela ispita

9:00

10:40

04. 9.

četvrtak

politika i gospodarstvo

14:00

15:30

05. 9.

petak

matematika (B)

9:00

11:30

10. 9.

srijeda

psihologija

9:00

10:20

12. 9.

petak

povijest

9:00

11:00

Ostali predmeti državne mature su ispušteni kao nebitni,
jer se za njih nije prijavio niti jedan učenik naše škole !

POPIS UDŽBENIKA - ŠK. GOD. 2014./2015.

e-pošta

Zakon o ograniČavanju uporabe duhanskih proizvoda. ... viŠe...

Stavkom 2. članka 13. navedenog zakona određeno je da je "pušenje zabranjeno i u prostorima koji se po ovom Zakonu ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i /ili obrazovanja".

Novčane kazne vrlo su visoke pa će inspektor novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna na mjestu izvršenja za prekršaj kazniti fizičku osobu ako puši u javnom prostoru u kojem je pušenje zabranjeno, kao i pravnu osobu te odgovornu osobu u pravnoj osobi novčanom kaznom ako ne osigura poštivanje zabrane pušenja u zatvorenom javnom prostoru (30.000,00 do 150.000,00 kuna za pravnu osobu, te 5.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi).

Pozivamo sve učenike i zaposlene da poštuju odredbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda!

 

Prodavač

pročitaj više...                   01.09.09.

Prodavač - poslovi za koje se učenici obrazuju:
posluživanje kupaca, priprema robe za prodaju...


Komercijalist

pročitaj više...                  01.09.09.

Komercijalist- područje rada ("radna mjesta")
na kojima obavlja poslove i radne zadatke: službenik nabave/prodaje, prezentator...

Radni materijal

pročitaj više...                   01.01.10.

Radni materijali - predmetnih nastavnika:
kako osnovati trgovačko društvo...


Radovi učenika

pročitaj više...                   01.01.10.

Radovi učenika - prezentacije učenika:
posjet Zagrebačkom velesajmu, ambalaža...